Łowisko

REGULAMIN ŁOWISKA

Łowisko czynne codziennie od 26 kwietnia do 15 października każdego roku.

Wędkowanie na odbywa się na następujących zasadach:

1. Wędkować można tylko na stawach do tego przeznaczonych – tj. teren łowiska.
2. Wędkarz może łowić na dwie wędki (+ spining), od godz. 5.00 do zachodu słońca. Nie ma możliwości wędkowania nocnego.
3. Opłata za jednodniowe wędkowanie w sezonie 2023 wynosi 100 zł od jednej osoby wędkującej.
4. Opłatę za wędkowanie uiszcza się przed rozpoczęciem wędkowania.
5. Z opłaty zwolnione są osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w wędkowaniu.
6. W ramach w/w opłaty złowić i zabrać można: 3 karpie + 1 szt. dodatkowa (szczupak, sum, amur, tołpyga) – patrz pkt. 6a.
6a. Zasada określona w pkt. 6 nie dotyczy ryb u wadze powyżej 5 KG, które pozostają w łowisku.
7. Łowienie karasia, okonia, lina – bez ograniczeń.
8. Gospodarz łowiska służy pomocą w zakresie wskazania miejsca połowu, oraz odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu połowów oraz cennika.
9. Dzieci i młodzież do lat 16-tu mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
10. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika !!!
11. Właściciele bądź osoby upoważnione zastrzegają sobie prawo do kontroli osób opuszczających łowisko !!!
12. Gospodarz obiektu ma prawo wypraszania z terenu łowiska osób, które dopuszczają się głośnego zachowania się, dewastacji lub kradzieży.
13. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
14. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z pola namiotowego.

Zabranie się:

1. Wjeżdżania pojazdami na stanowiska do łowienia ryb.
2. Przetrzymywania ryb, których nie zamierzamy zabrać (kupić) w siatce.
3. Przekazywania złowionych ryb innym osobom znajdującym się na łowisku.
4. Patroszenia ryb.
5. Kąpieli na łowisku.

Komercyjne łowisko dla wędkarzy - Podkarpacie. Domek na wynajem.